f Дела пограничные
Гонки и путешествия под парусом
Новости Регаты Рулевые Форум Видео Фотоконкурс Справочник

Автор Тема: Дела пограничные  (Прочитано 22695 раз)

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

Евгений Коротких

 • Сообщений: 4752
 • Уважуха: +198/-92
Дела пограничные
« : 10 Мая, 2012, 18:18:45 »
Предлагаю сюда скидывать всю информацию, касающую погранрежима.
Без обсуждений. Можно толкование.

Евгений Коротких

 • Сообщений: 4752
 • Уважуха: +198/-92
Re: Дела пограничные
« Ответ #1 : 10 Мая, 2012, 18:19:27 »
Приложение 1
                       
                           Витяг з закону України  “Про Прикордонні війська України”
Стаття 6. Обов'язки Прикордонних військ України.
             При виконанні покладених на них завдань, Прикордонні війська України зобов'язані:
  4) здійснювати у встановлених пунктах і у встановленому порядку при наявності належно оформлених документів пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.         
  8) здійснювати контроль за додержанням усіма невійськовими суднами і військовими кораблями встановленого порядку плавання та перебування в територіальному морі України,  внутрішніх водах України, а також частині вод прикордонних річок, озер та інших водойм, що належить Україні.
. Стаття 7.Права Прикордонних військ.
          У межах прикордонної смуги, в пунктах пропуску через державний кордон України, а також на території, де прикордонну смугу не встановлено, але Прикордонними війсками України здійснюються дії щодо охорони державного кордону України –прилеглій  до державного кордону України або до охоронюваного Прикордонними військами  України узбережжя моря території району, міста , селища  сільради, в територіальному морі України , внутрішніх водах , що належать України , Прикордонні війська України мають право:
1) розташовувати прикордонні наряди , пересуватися при виконанні службових обо’язків по будь-яких ділянках місцевості;
2) вести дізнання у справах про порушення державного кордону України, здійснювати оперативно-розшукову діяльність відповідно до чинного законодавства;
3) здійснювати адміністративне затримання осіб , які порушили режим державного кордону
України, прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України ,на срок до трьох годин для складення протоколу , а в необхідних випадках для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на срок до десяти діб з санкції прокурора , якщо правопорушники не мають документів , які посвідчують їх особу , піддавати затримних особистому оглядові , а також оглядати і при необхідності вилучати наявні при них речі;
4) здійснювати на строк , передбачені пунктом з цієї статті , адміністративне затримання громадян України , іноземних громадян і осіб без громадянства, які порушили державний кордон України , при відсутності достатніх підстав для порушення проти них кримінальних 
справ , а якщо щодо цих осіб прийнято у встановленому порядку рішення про передачу їх прикордонним властям суміжної держави , з санкції прокурора затримувати цих осіб на час , необхідний для їх передачі.

                           Витяг з Закону України “Про державний кордон України”.

Стаття 8. Визначення режиму державного кордону.
             Режим державного кордону України- порядок перетинання державного кордону України, плавання і перебування українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України, заходу іноземних невійськових і військових кораблів у внутрішні води і порти України та перебування в них, утримання державного кордону України, ведення різних робіт, промислової та іншої діяльності на державному кордоні України- визначається цим Законом, іншими актами законодавства України і міжнародними договорами України.
Стаття 12. Пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна через державний кордон України.
             Пропуск осіб, які перетинають державний кордон України, здійснюється Прикордонними військами України за дійсними документами на право в'їзду на територію України або виїзду з України. Пропуск транспортних засобів, вантажів та іншого майна черех державний кордон України прводиться відповідно до законодавства України і міжднародних договорів України. Відповідно до міжнародних договорів України Кабінетом Міністрів України може бути встановлено спрощений порядок пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна через державний кордон України.
Стаття 23. Прикордонний режим.
             У прикордонній смузі в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, встановлюється прикордонний режим, який регламентує відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України правила в΄ізду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб, провадження робіт, обліку та тримання на пристанях, причалах і в пунктах базування самохідних  та несамохідних суден, їх плавання та пересування у внутрішніх водах України.
        Передбачений частиною першою цієй статті порядок обліку і тримання самохідних та несамохідних суден на пристанях, причалах і в пунктах базування, їх плаваня і пересуваня в територіальному морі і внутрішніх водах України пощирюється і на територію району, міста, селища, сільради, що прилягає до державного кордону України або до узбережя моря, яке охороняється Прикордонними військами, де прикордонна смуга не встановлена.
      Забороняється тримати самохідні та несамохідні судна поза встановленими пристанями, причалами і пунктами базування або на них, але з порушеннями правил тримання, а також відходити від берега або причалювати до берега поза пристанями, причалами і пунктами базування.
Стаття 25. Особливості прикордонного режиму в частині внутрішніх вод України.
     Частина внутрішніх вод України і розташовані в ній острови перебувають під контролем Прикордонних військ України.
     Пересування по берегу і льоду прикордонних річок, озер та інших водойм поза встановленими для цього шляхами, стежками або спорудженнями правил пересування забороняється.

         Витяг з Кодексу України про адміністративни правопорушення.

Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення.
      Адміністративним правопорушенням (проступком) визнаеться протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльность яка посягае на державний або громадьський порядок, права і свободи громадян, на встановлений порядок управлення і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність
      Адміністративна відповідальность за правопорушення, пербачені цим Кодексом настае, якщо ці порушення за своім характером не тягнут за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності.
Стаття 12.
   Адміністративній відповідальности підлягають особи, які досягли на момент вчинення правопорушення шестнадцятирічного віку.
Стаття 262.
      Адміністративне затримання провадится:
2) прикордонними військами- при порушенні прикордоного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України.
Стаття 264.
   Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими особами- прикордонних військ, у виподках, прямо передбачених законодавчими актами України.
  Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієі стати з оглядуваниямі в пристності  двох понятих тієі ж статі.
  Огляд речей, ручной кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої  продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється як правило у присутності особи.
      Про особистий огляд, огляд речей складаеться протокол.
Стаття 202.
        Порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України-тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Евгений Коротких

 • Сообщений: 4752
 • Уважуха: +198/-92
Re: Дела пограничные
« Ответ #2 : 10 Мая, 2012, 22:24:55 »
Закон Украины "О государственной границе Украины"
 (С изменениями, внесенными в соответствии с Законами N 245/96-ВР от 18.06.96, ВВР, 1996, N 37, ст.167, N 662-IV от 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209)

 Украина, руководствуясь Конституцией Украины, Декларацией о государственном суверенитете Украины и Актом провозглашения независимости Украины, неуклонно проводит политику мира, выступает за укрепление безопасности народов Украины исходя из принципов незыблемости государственных границ, которые являются отображением территориальной целостности, политической и экономической независимости, суверенитета и единства Украины. Государственная граница Украины есть неприкосновенной. Любые нарушения его решительное прекращаются

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Государственная граница Украины

 Государственная граница Украины есть линия и вертикальная поверхность, которая проходит по этой линии, которые определяют границы территории Украины — суши, вод, недр, воздушного пространства

Статья 2. Определение государственной границы Украины и обеспечения ее защиты и охраны

 Государственная граница Украины определяется Конституцией и законами Украины, а также международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставленная Верховной Радой Украины

 Защита государственной границы Украины есть неотъемлемой частью общегосударственной системы обеспечения национальной безопасности, и состоит в скоординированной деятельности воинских формирований и правоохранительных органов государства, организация и порядок деятельности которых определяются законом. Эта деятельность ведется в границах предоставленных им полномочий путем употребления комплекса политических, организационно-правовых, дипломатических, экономических, военных, пограничных, иммиграционных, разведывательных, контрразведывательных, оперативно-розыскных, природоохранных, санитарно-карантинных, экологических, технических и иных мер.

 Координация деятельности воинских формирований и правоохранительных органов государства по защите государственной границы осуществляется Государственной пограничной службой Украины

 Охрана государственной границы Украины является неотъемлемой составной частью общегосударственной системы защиты государственной границы и состоит в осуществлении Государственной пограничной службой Украины на суше, море, речках, озерах и других водоемах, а также Вооруженными Силами Украины в воздушном и подводном пространстве соответственно предоставленных им полномочий мер с целью обеспечения неприкосновенности государственной границы Украины

 Кабинет Министров Украины в границах своих полномочий принимает меры по обеспечению защиты и охраны государственной границы и территории Украины

Статья 3. Установление государственной границы Украины

 Государственная граница Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, устанавливается:

 1) на суше — по характерным точкам и линиям рельефа или ясно видимым ориентирам;

 2) на море — по внешней границе территориального моря Украины;

 3) на судоходных речках — по середине главного фарватера или тальвега речки; на несудоходных речках (ручьях) — по их середине или по середине главного рукава речки; на озерах и других водоемах — по прямой линии, которая соединяет выходы государственной границы Украины к берегам озера или другого водоема. Государственная граница Украины, которая проходит по речке (ручью), озеру или другому водоему, не перемещается как при изменении очертания их берегов или уровня воды, так и при отклонении русла речки (ручью) в того или другая сторона;

 4) на водохранилищах гидроузлов и других искусственных водоемах — соответственно линии государственной границы Украины, которая проходила на местности до их заполнения;

 5) на железнодорожных и автодорожных мостах, плотинах и других сооружениях, которые проходят через пограничные участки судоходных и несудоходных рек (ручьев), — по середине этих сооружений или по их технологической оси, независимо от прохождения государственной границы Украины на воде

Статья 4. Обозначение государственной границы Украины

 Государственная граница Украины на местности отмечается ясно видимыми пограничными знаками, формы, размер и порядок установления которых определяются законодательством Украины и международными договорами Украины

Статья 5. Территориальное море Украины

 К территориальному морю Украины относятся прибрежные морские воды шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, которые относятся Украине, или от прямых исходных линий, которые соединяют соответствующие точки. Географические координаты этих точек утверждаются в порядке, который устанавливается Кабинетом Министров Украины. В отдельных случаях другая ширина территориального моря Украины может устанавливаться международными договорами Украины, а при отсутствии договоров — соответственно общепризнанным принципам и норм международного права

Статья 6. Внутренние воды Украины

 К внутренним водам Украины относятся:

 1) морские воды, расположенные в сторону берега от прямых исходных линий, принятых для отсчета ширины территориального моря Украины;

 2) воды портов Украины, ограниченные линией, которая проходит через постоянные портовые сооружения, которые наиболее выступают в сторону моря;

 3) воды заливов, бухт, губ и лиманов, гаваней и рейдов, берега которых полностью относятся Украине, к прямой линии, проведенной от берега к берегу в месте, где со стороны моря впервые получается одних или несколько проходов, если ширина любого из них не превышает 24 морских миль;

 4) воды заливов, бухт, губ и лиманов, морей и протоков, которые исторически относятся Украине;

 5) ограниченная линией государственной границы часть вод рек, озер и других водоемов, берега которых относятся Украине

Статья 7. Взаимоотношения с сопредельными государствами в пограничных вопросах

 Пограничные вопросы с сопредельными государствами решаются Украиной на основе взаимности и добрососедства соответственно этому Закону, других актов законодательства Украины и международных Договоров Украины.

II. РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ

Статья 8. Определение режима государственной границы Украины

 Режим государственной границы Украины — порядок пересечения государственной границы Украины, плавания и пребывания украинских и иностранных невоенных судов и воинских кораблей в территориальном море и внутренних водах Украины, заход иностранных невоенных судов и воинских кораблей во внутренние воды и порты Украины и пребывания в них, содержание государственной границы Украины, проведение разных работ, промышленной и другой деятельности на государственной границе Украины — определяется этим Законом, другими актами законодательства Украины и международными договорами Украины

Статья 9. Пересечение государственной границы Украины

 Пересечение государственной границы Украины осуществляется на путях сообщения через государственную границу с соблюдением установленного порядка

 Железнодорожное, автомобильное, морское, речное, паромное, воздушное и пешеходное соединение через государственную границу Украины осуществляется в пунктах пропуска, которые устанавливаются Кабинетом Министров Украины соответственно законодательству и международных договоров Украины.

 Пункт пропуска через государственную границу Украины — эта специально выделенная территория на железнодорожных и автомобильных станциях, в морских и речных портах, аэропортах (аэродромах) с комплексом зданий, сооружений и технических средств, где осуществляются пограничный, таможенный и прочие виды контроля и пропуск через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов и другого имущества

 Морского и речного невоенного судна и воинские корабли пересекают государственную границу Украины соответственно этому Закону, других актов законодательства, а также правил, которые выдаются уполномоченными на то государственными органами Украины и публикуются в установленном порядке

 Иностранные невоенные суда и воинские корабли, которые зашли в территориальное море или внутренние воды Украины с нарушением установленных правил заходов в эти воды, являются нарушителями режима государственной границы (нарушителями государственной границы Украины). Иностранные подводные лодки и прочие подводные транспортные средства являются нарушителями государственной границы Украины и в тех случаях, если они пересекают государственную границу Украины в подводном положении или находятся в этом положении во время плавания и пребывание в территориальном море и внутренних водах Украины.

 Воздушные суда пересекают государственную границу Украины в специально выделенных воздушных коридорах соответственно этому Закону, других актов законодательства, а также правил, которые выдаются уполномоченными на то государственными органами Украины и публикуются в установленном порядке. Перелет государственной границы Украины вне воздушных коридоров допускается только с разрешения уполномоченных на то государственных органов Украины.

 Нарушителями порядка пересечение государственной границы Украины в воздушном пространстве (нарушителями государственной границы Украины) являются воздушные суда и прочие летательные аппараты, которые пересекли государственную границу Украины без соответствующего разрешения компетентных органов Украины или совершили другие нарушения правил перелета через государственную границу Украины.

 Нарушением государственной границы Украины является также пересечение его любыми техническими или другими средствами без соответствующего на то разрешения или с нарушением установленного порядка

 Не являются нарушениями правил пересечение государственной границы Украины вынужденное пересечение государственной границы лицами, транспортными средствами на суше, заход иностранных невоенных судов и воинских кораблей в территориальное море и внутренние воды Украины, вынужденный влет воздушных судов и других летательных аппаратов, совершенные в состоянии крайней необходимости, а также при другие исключительных обстоятельствах.

 Во время чрезвычайных ситуаций, обусловленных большими авариями, катастрофами и стихийным бедствием, аварийно-спасательные формирования пересекают государственную границу Украины для локализации и ликвидации таких ситуаций в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины соответственно международных Договоров Украины.

Статья 10. Вылет и посадка воздушных судов

 Вылет украинских и иностранных воздушных судов из территории Украины, а также их посадка после вылета на территорию Украины ведутся в аэропортах (на аэродромах), открытых для международных полетов, где есть контрольно-пропускные пункты органов Государственной пограничной службы Украины и таможенные учреждения. Другой порядок вылета и посадки воздушных судов допускается только с разрешения компетентных Органов Украины.

Статья 11. Контроль при пересечении государственной границы Украины

 Лица, транспортные средства, грузы и прочее имущество, которое пересекают государственную границу Украины, подлежат пограничному и таможенному контролю. В соответствующих случаях осуществляется также санитарно-карантинный, ветеринарный и фитосанитарный контроль, контроль за вывозом с территории Украины культурных ценностей и другой контроль. Контроль организуется и осуществляется в установленном актами законодательства Украины порядке

Статья 12. Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и другого имущества через государственную границу Украины

 Пропуск лиц, которые пересекают государственную границу Украины, осуществляется органами Государственной пограничной службы Украины за действительными документами на право въезда на территорию Украины или выезда из Украины. Пропуск транспортных средств, грузов и другого имущества через государственную границу Украины ведется соответственно законодательству Украины и международных договоров Украины. Соответственно международным договорам Украины Кабинетом Министров Украины может быть установлен упрощенный порядок пропуска лиц, транспортных средств, грузов и другого имущества через государственную Границу Украины.

Статья 13. Мирный проход через территориальное море Украины

 Мирный проход через территориальное море Украины осуществляется с целью его пересечения без заходов во внутренние воды Украины или с целью прохода во внутренние воды и порты Украины или выхода из них в открытое море. Проход считается мирным, если при этом не нарушается мир, а также правопорядок или безопасность Украины

 Иностранные невоенные суда и воинские корабли пользуются правом мирного прохода через территориальное море Украины соответственно законодательству Украины и международных Договоров Украины.

 Иностранные невоенные суда, осуществляя мирный проход, должны направляться обычным навигационным курсом или курсом, рекомендованным компетентными органами Украины, а также морскими коридорами или соответственно схемам деления движения. Морские коридоры и схемы деления движения указываются на морских картах, которые публикуются в установленном порядке. Капитан иностранного невоенного судна, которое нарушило правила мирного прохода, несет ответственность в соответствии с законодательством Украины.

 Иностранные воинские корабли, а также подводные транспортные средства осуществляют мирный проход через территориальное море Украины в порядке, который устанавливается Кабинетом Министров Украины. При этом подводные лодки, другие подводные транспортные средства должны идти на поверхности и под своим флагом. В случае несоблюдения законодательства Украины, которая касается прохода иностранного невоенного судна или воинского корабля (подводной лодки, другого подводного транспортного средства) через территориальное море Украины, и пренебрежения обращенного к ним требованием о необходимости соблюдения законодательства компетентные органы Украины упражнению потребовать от судна (корабля) немедленно оставить территориальное море Украины

Статья 14. Порядок заходов иностранных невоенных судов и воинских кораблей во внутренние воды и порты Украины

 Иностранные невоенные суда могут заходить на рейды и в порты Украины, открытые для заходов таких судов. Перечень открытых для заходов иностранных невоенных судов рейдов и портов, порядок заходов и пребывание в них, проведение грузовых и пассажирских операций, соединение судов с берегом, выхода на берег членов экипажа судна, посещение судов лицами, которые не являются членами экипажа судна, и прочие правила, связанные с заходами иностранных невоенных судов во внутренние воды и порты Украины, в часть вод пограничных рек, озер и других водоемов, которые относятся Украине, и пребыванием в этих водах, устанавливаются законодательством Украины и правилами, которые публикуются в установленном порядке. Иностранные подводные лодки и прочие подводные транспортные средства в случае заходов во внутренние воды, на рейды и в порты Украины должны перемещаться на поверхности и под своим флагом.

 Иностранные воинские корабли, если не предусмотрено другого порядка, заходят во внутренние воды и порты Украины соответственно правилам их посещаемости, которые публикуются в установленном порядке

Статья 15. Обязанность иностранных невоенных судов и воинских кораблей соблюдать в водах Украины навигационные и другие правила

 Иностранные невоенные суда и воинские корабли во время плавания и пребывания в территориальном море и внутренних водах Украины обязаны соблюдать правил радиосвязи, навигационных, портовых, таможенных, санитарных и других правил. Иностранные невоенные судна и воинские корабли в случае вынужденного заходов в территориальное море, внутренние воды Украины или в случае вынужденного несоблюдения правил плавания и пребывание в этих водах обязанные немедленно сообщить об этом в администрацию ближайшего порта Украины

Статья 16. Запрет промышленной, исследовательской и поисковой деятельности иностранных невоенных судов и воинских кораблей в водах Украины

 Любая промышленная, исследовательская и поисковая деятельность иностранных невоенных судов и воинских кораблей в территориальном море и внутренних водах Украины запрещается, за исключением случаев, если такая деятельность осуществляется с разрешения компетентных органов Украины или на основании международных Договоров Украины.

Евгений Коротких

 • Сообщений: 4752
 • Уважуха: +198/-92
Re: Дела пограничные
« Ответ #3 : 10 Мая, 2012, 22:26:13 »

Статья 17. Запрет плавания и пребывания невоенных судов и воинских кораблей в отдельных районах вод Украины

 В территориальном море Украины, внутренних водах Украины решением компетентных органов Украины могут быть установлены районы, в которых временно запрещается плавание и пребывание украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей.

 Об установлении таких районов объявляется в установленном порядке

Статья 18. Порядок осуществления хозяйственной деятельности на государственной границе Украины

 Судоходство, пользование водными объектами для потребностей лесосплава и прочие виды водопользования, создание разных гидросооружений, проведение других работ во внутренних водах Украины, пользование земель, лесами, животным царством, ведение горного дела, геологических изысканий и другая хозяйственная деятельность на государственной границе Украины ведутся соответственно законодательству Украины и международных договоров Украины и осуществляются таким образом, чтобы обеспечивался надлежащий порядок на государственной границе Украины. Компетентными органами Украины по согласованию с органами Государственной пограничной службы Украины с учетом местных условий устанавливается порядок осуществления всех видов хозяйственной деятельности на государственной границе Украины

Статья 19. Временное прекращение соединения через государственную границу Украины в случае угрозы распространение инфекционных болезней. Карантин

 В случае угрозы распространения в особенности опасных инфекционных болезней на территории Украины или иностранного государства соединения через государственную границу Украины на опасных участках по решению Кабинета Министров Украины может быть временно ограничен или прекращен, или установлен карантин для людей, животных, грузов, семенного, садового материала и другой продукции животного и растительного происхождения, которые пересекают государственную Границу Украины.

Статья 21. Пограничные представители Украины

 Для решения вопросов, связанных с поддержанием режима государственной границы Украины, выполнения международных договоров из этого вопроса, создания условий для мирного решения пограничных конфликтов и инцидентов на определенном участке государственной границы Украины из личного состава Государственной пограничной службы Украины в установленному Кабинетом Министров Украины порядка назначаются пограничные представители Украины, а также их заместители

 Пограничные представители Украины и их заместители в своей деятельности руководствуются Конституцией и законами Украины и международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлены Верховной Радой Украины, а также другими актами законодательства

 Пограничные представители Украины или их заместители для выполнения своих обязанностей могут пересекать государственную границу Украины в любом месте на установленном участке и в любое время на основании специальных полномочий, которые предоставляются Председателем Государственной пограничной службы Украины на определенный период времени.

 Пересечение государственной границы Украины пограничными представителями Украины или их заместителями осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами Украины

 Не урегулированные пограничными представителями Украины или их заместителями вопросы решаются в дипломатическом порядке

III. ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ

Статья 22. Пограничная полоса и контролируемые пограничные районы

 С целью обеспечения на государственной границе Украины надлежащего порядка Кабинетом Министров Украины устанавливается пограничная полоса, а также могут устанавливаться контролируемые пограничные районы

 Пограничная полоса устанавливается непосредственно вдоль государственной границы Украины на ее сухопутных участках или вдоль берегов пограничных рек, озер и других водоемов с учетом особенностей местности и условий, которые определяются Кабинетом Министров Украины. В пограничную полосу не включаются населенные пункты и места массового отдыха населения

 Контролируемые пограничные районы устанавливаются, как правило, в границах территории района, города, поселка, сельсовета, близлежащей к государственной границе Украины или к побережью моря, которое охраняется органами Государственной пограничной службы Украины. В контролируемый пограничный район включаются также территориальное море Украины, внутренние воды Украины и часть вод пограничных рек, озер и других водоемов Украины и расположенные в этих водах острова.

Статья 23. Пограничный режим

 В пограничной полосе и контролируемом пограничном районе в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины, устанавливается пограничный режим, который регламентирует соответственно этому Закону и других актов законодательства Украины правила въезда, временного пребывания, проживания, передвижения граждан Украины и других лиц, проведения работ, учета и содержания на пристанях, причалах и в пунктах базирования самоходных и несамоходных судов, их плавание и передвижение во внутренних водах Украины.

 Предусмотренный частью первой этой статьи порядок учета и содержание самоходных и несамоходных судов на пристанях, причалах и в пунктах базирования, их плавание и передвижение в территориальном море и внутренних водах Украины распространяется и на территорию района, города, поселка, сельсовета, который прилегает к государственной границе Украины или к побережью моря, которое охраняется органами Государственной пограничной службы Украины, где пограничная полоса и контролируемый пограничный район не установлены

 Запрещается содержание самоходного и несамоходного судна вне установленных пристаней, причалами и пунктами базирования или на них, но с нарушением правил держание, а также отходить от берега или причаливать к берегу вне пристаней, причалами и пунктами базирования

Статья 24. Въезд в пограничную полосу. Проведение работ

 Разрешение на въезд, временное пребывание, проживание, проведение работ и пропуск в пограничную полосу дает и осуществляет Государственная пограничная служба Украины. В необходимых случаях Государственная пограничная служба Украины может вводить дополнительные временные режимные ограничения на въезд и проведение работ в пограничной полосе

Статья 25. Особенности пограничного режима в части внутренних вод Украины

 Часть внутренних вод Украины и расположенные в ней острова находятся под контролем органов Государственной пограничной службы Украины

 Передвижение по берегу и льду пограничных рек, озер и других водоемов вне установленных для этого путей, тропами или с нарушением правил передвижения запрещается

Статья 26. Режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины

 Режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины — порядок пребывания и передвижения всех лиц и транспортных средств в границах территории пограничных железнодорожных и автомобильных станций, морских и речных портов, аэропортов и аэродромов, открытых для международного соединения, а также осуществление другой деятельности, связанной с пропуском через государственную границу Украины лиц, транспортных средств, грузов и другого имущества, — определяется в соответствии с законодательством Украины Государственной пограничной службой Украины вместе с компетентными органами. В помещениях и местах, где осуществляется пограничный контроль, Государственная пограничная служба Украины устанавливает дополнительные режимные правила, которые регламентируют порядок допуска в них лиц, которые принимают участие в контроле и обслуживании пассажиров и транспортных средств заграничного следования, отправлении из пунктов пропуска транспортных средств, которые выбывают за границу и прибывают в Украину, а также другие ограничения для предотвращения незаконному пересечению государственной границы Украины

IV. ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ

Статья 27. Охрана государственной границы Украины Государственной пограничной службой Украины и Вооруженными Силами Украины

 Охрана государственной границы Украины на суше, море, речках, озерах и других водоемах полагается на Государственную пограничную службу Украины, а в воздушном и подводном пространстве в границах территориального моря — на Вооруженные Силы Украины. Государственная пограничная служба Украины и Вооруженной Сила Украины во время выполнения задач по охране государственной границы Украины руководствуются этим Законом, законами Украины "О Государственной пограничной службе Украины", "Об обороне Украины", "О Вооруженных Силах Украины", другими нормативно-правовыми актами и международными договорами, согласие на обязательность которых предоставленная Верховной Радой Украины

Статья 27-1. Взаимодействие в охране государственной границы

 Государственная пограничная служба Украины в границах установленных законодательством полномочий координирует деятельность государственных органов, которые осуществляют разные виды контроля при пересечении государственной границы Украины или принимают участие в обеспечении режима государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственную Границу Украины.

 Распоряжение специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в делах охраны государственной границы Украины по вопросам соблюдения режимов на государственной границе, выданные в границах его компетенции, являются обязательными для государственных органов, указанных в части первой этой статьи

Статья 28. Права органов Государственной пограничной службы Украины относительно иностранных и украинских невоенных судов

 В территориальном море и внутренних водах Украины органы Государственной пограничной службы Украины при выполнении возложенных на них задач относительно иностранных и украинских невоенных судов имеют право:

 1) предложить судну показать национальный флаг, если его не подняли, провести опрос о целях захода судна у воды Украины;

 2) предложить судну изменить курс, если он ведет в закрытый для плавания район;

 3) остановить судно и провести его осмотр, если оно не отвечает на сигнал запроса, находится в закрытом для плавания районе, нарушает другие правила заходов в воды Украины, плавание и пребывание в них, а также занимается промышленной и другой деятельностью на нарушение законодательства Украины, международных договоров Украины. Осмотр судна включает проверку судовых и навигационных документов, документов членов экипажа и пассажиров, документов на грузе, а в необходимых случаях — и судовых помещений. После осмотра судна ему может быть разрешено продолжить плавания в водах Украины с соблюдением установленных правил, или предложено покинуть воды Украины, или оно может быть задержано соответственно действующему законодательству;

 4) помещать на судно в необходимых случаях пограничный наряд для сопровождения судна в порт или из порта к государственной границе Украины;

 5) снимать с судна и задерживать лиц, которые совершило преступление и подлежат уголовной ответственности за законодательством Украины, передавать этих лиц органам дознания и следствия, если иное не предусмотрено международными договорами Украины;

 6) преследовать и задерживать в открытом море судно, которое зашло в территориальное море или во внутренние воды и порты Украины с нарушением установленных правил, или судно, которое нарушило законы или правила плавание и пребывание в водах Украины, к заходу его в территориальное море своей страны или третьего государства в случае, если преследования начато в территориальном море или внутренних водах Украины и велось непрерывно.

Статья 29. Основания задержания органами Государственной пограничной службы Украины иностранных и украинских невоенных судов

 Иностранное невоенное судно, которое находится в территориальном море и внутренних водах Украины, задерживается органами Государственной пограничной службы Украины и конвоируется в ближайший порт или другой соответствующий пункт в случаях, если:

 1) судно в ущерб безопасности Украины занимается сбором информации или совершает любой другой акт, враждебный Украине;

 2) судно находится в районе, объявленном компетентными органами Украины в установленном порядке временно закрытым для плавания;

 3) судно незаконно занимается любой промышленной, исследовательской или поисковой деятельностью, сбрасыванием и захоронением веществ, вредных для здоровья людей или живых ресурсов вод, других ли отходов и материалов;

 4) судно проводит высадку или посадку людей, разгрузку или погрузку грузов в не установленных для этого местах или в установленных местах, но без разрешения компетентных органов Украины;

 5) судно осуществляет без разрешения компетентных органов Украины поднятие в воздух или принятие на борт летательных аппаратов;

 6) члены экипажа или другие лица, которые находятся на судне, повреждают пограничные знаки, средства навигационного ограждения, кабели связи, другие подводные или надводные объекты, которые принадлежат Украине;

 7) капитан судна не предъявил необходимых судовых и погрузочных документов;

 8) судно не подчиняется распоряжению представителей органов Государственной пограничной службы Украины или других компетентных органов Украины;

 9) судно находится в территориальном море Украины, внутренних водах Украины на нарушение правил, установленных этим Законом, международных договоров Украины или общепризнанных принципов и норм международного права

 Решение о задержании иностранного невоенного судна принимается Государственной пограничной службой Украины после его осмотра. При этом судно, которое допустило нарушение, указанные в пунктах 2-9 части первой этой статьи, задерживается органами Государственной пограничной службы Украины, если установлен факт намеренного нарушения или если судно наносит ущерб безопасности или другим интересам Украины. Органы Государственной пограничной службы Украины имеют право задержать и украинское невоенное судно, которое допустило нарушение, предусмотренные пунктами 2-9 части первой этой статьи, и конвоировать его в ближайший порт или другой соответствующий пункт

Статья 30. Протокол осмотра или задержания невоенного судна

 Об осмотре или задержании невоенного судна составляется протокол, который подписывается представителем органов Государственной пограничной службы Украины и капитаном осмотренного или задержанного судна. Протокол составляется украинской и английской языками. В случае задержания судна у капитана изымаются судовые и погрузочные документы, которые прибавляются в протокол. Если капитан осмотренного или задержанного судна считает действия органов Государственной пограничной службы Украины неправомерными или не согласный с содержанием протокола, он может сделать любым языком предостережения в самом протоколе или в отдельном документе, который прибавляется в протокол. При отказе капитана подписать протокол в нем делается соответствующая запись

Статья 31. Последствия задержания иностранных невоенных судов

 Задержанные иностранные невоенные суда передаются в установленном порядке уполномоченным представителям соответствующих иностранных государств, или выдворяются за границы территориального моря и внутренних вод Украины, или в случаях, предусмотренных законодательством Украины, конфискуются по решению суда.

Статья 32. Правила, которые применяются к иностранным воинским кораблям, которые нарушают порядок плавания и пребывания в водах Украины

 Относительно иностранных воинских кораблей, которые нарушают законы Украины или правила плавания и пребывания в территориальном море и внутренних водах Украины, действуют отдельные правила

V. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ

Статья 33. Участие государственных органов, общественных организаций и граждан Украины в охране государственной границы Украины

 Государственные органы, общественные организации, должностные лица обязаны подавать всемерную помощь органам Государственной пограничной службы Украины в охране государственной границы Украины. Охрана государственной границы Украины осуществляется при активном участии граждан Украины. Государственные органы и общественные организации оказывают содействие органам Государственной пограничной службы Украины в привлечении граждан Украины на добровольных основах к охране государственной границы Украины

 Гражданам Украины, которые принимают участие в охране государственной границы Украины, государство гарантирует защита жизни и здоровье от преступных посягательств.

 Порядок участия граждан Украины в охране государственной границы и их социальная защита определяются соответствующими актами законодательства

Статья 34. Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц, граждан, связанные с обеспечением охраны государственной границы Украины

 Государственные органы, общественные организации, должностные лица, а также граждане обязаны соблюдать режим государственной границы Украины, выполнять требования пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственную Границу Украины.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ УКРАИНЫ

Статья 35. Ответственность за нарушение законодательства о государственной границе Украины

 Лица, виновные в нарушении или попытке нарушения режима государственной границы Украины, пограничного режима или режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины, в незаконном перемещении или попытке незаконного перемещения через государственную границу Украины грузов, материалов, документов и других предметов, а также в других нарушениях законодательства о государственной границе Украины, несут криминальную, административную или другую ответственность в соответствии с законодательством Украины

Александр Еременко

 • Сообщений: 1287
 • Уважуха: +66/-72
 • "Одиссей"
 • Название: "Одиссей"
 • Тип: с/п
 • Номер: 17
Re: Дела пограничные
« Ответ #4 : 10 Мая, 2012, 23:10:05 »
http://www.ank.odessa.ua/site/legaladvice.php?aid=43&topid=36&viewid=210
А как в походе, без приписки к причалу?
А. Еременко

Евгений Коротких

 • Сообщений: 4752
 • Уважуха: +198/-92
Re: Дела пограничные
« Ответ #5 : 10 Мая, 2012, 23:31:32 »
                                 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 8 грудня 2010 р. N 1110
                               Київ

                  Про внесення змін до Положення
                      про прикордонний режим
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Внести до Положення  про  прикордонний  режим,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р.  N 1147
( 1147-98-п ) (Офіційний вісник України,  1998 р., N 30, ст. 1127;
1999 р.,  N 17,  ст.  726; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 26,
ст. 1705), зміни, що додаються.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 31
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 8 грудня 2010 р. N 1110

                              ЗМІНИ,
         що вносяться до Положення про прикордонний режим
                          ( 1147-98-п )
 

     1. Пункти 1, 2 та 4 викласти у такій редакції:

     "1. Цим Положенням встановлюється система режимних заходів  у
прикордонній  смузі  та контрольованому прикордонному районі,  які
регламентують  відповідно   до   законодавства   правила   в'їзду,
тимчасового перебування,  проживання, пересування громадян України
та інших осіб, провадження робіт, обліку та тримання на пристанях,
причалах і в пунктах базування маломірних суден, інших засобів, що
не є суднами,  але пристосовані для переміщення на  них  людей  по
воді (водний мотоцикл, водний велосипед, моторний гідродельтаплан,
дошки  для  занять  різними   видами   серфінгу   тощо),   основні
характеристики  яких  не перевищують параметрів,  установлених для
таких  засобів  Радою  міністрів   Автономної   Республіки   Крим,
обласними  та Севастопольською міською державними адміністраціями,
буєрів,  а також  апаратів,  що  використовуються  для  підводного
плавання (далі - маломірні судна,  інші плавзасоби), їх плавання і
пересування у територіальному морі та внутрішніх водах України.

     2. Терміни,  що  вживаються  у цьому Положенні ( 1147-98-п ),
мають таке значення:

     1) документ, що посвідчує особу:

     для громадян України - паспорт громадянина  України,  паспорт
громадянина  України для виїзду за кордон,  дипломатичний паспорт,
службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення,
посвідчення  водія  чи  інший  виданий державним органом документ,
який  має  такі  обов'язкові  реквізити,  як  прізвище,  ім'я,  по
батькові,   фотокартку,  підпис  відповідальної  посадової  особи,
відбиток печатки або штампу установи,  яка видала  документ,  дату
видачі;

     для іноземців  -  національний паспорт або документ,  що його
замінює;

     для осіб   без   громадянства   -   посвідчення   особи   без
громадянства,  посвідчення  особи  без  громадянства для виїзду за
кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання;

     2) контрольований прикордонний район - це ділянка місцевості,
яка  визначена  у  межах  території  району і міста,  прилеглої до
державного  кордону  або  до  узбережжя  моря,   що   охороняється
Державною  прикордонною  службою,  а також у межах територіального
моря,  внутрішніх вод,  частини вод прикордонних  річок,  озер  та
інших водойм і розташованих у цих водах островів;

     3) прикордонна   смуга   -   це   ділянка   місцевості,   яка
встановлюється безпосередньо уздовж  державного  кордону  на  його
сухопутних ділянках або уздовж берегів прикордонних річок, озер та
інших водойм у межах територій селищних і сільських рад, прилеглих
до  державного  кордону,  але не може бути меншою від ширини смуги
місцевості, що розташована в межах від лінії державного кордону до
лінії прикордонних інженерних споруджень.

     До прикордонної  смуги не включаються населені пункти і місця
масового відпочинку населення;

     4) пункт  базування  -  місце  (смуга)  на  урізі  води   або
гідротехнічна споруда, визначені органами місцевого самоврядування
за погодженням з  органами  охорони  державного  кордону,  у  зоні
відповідальності   яких   вони   перебувають,   для  постійного  і
тимчасового тримання маломірних суден,  інших плавзасобів.  Пункти
базування для суден рибного господарства,  за якими класифікаційне
товариство не здійснює нагляд,  облаштовуються відповідно до норм,
установлених центральним органом виконавчої влади у галузі рибного
господарства.".

     "4. Нормативно-правові акти Адміністрації Держприкордонслужби
з  питань  прикордонного режиму,  видані в межах її повноважень та
зареєстровані  в  установленому  порядку,  є   обов'язковими   для
виконання  центральними  та  місцевими  органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами та
організаціями незалежно від форми власності і громадянами.".

     2. У   пункті   10   та   абзаці   першому  пункту  11  слова
"добровільних формувань" замінити словами "громадських формувань з
охорони громадського порядку і державного кордону".

     3. У пункті 12 слово "плавзасобів" замінити словом "суден".

     4. Пункти 17 і 19 викласти у такій редакції:

     "17. Авіаційні  роботи,  будь-яке будівництво,  вирубка лісу,
полювання, водокористування у прикордонній смузі проводяться після
узгодження  з  органами охорони державного кордону та інформування
відповідних підрозділів  Державної  прикордонної  служби,  у  зоні
відповідальності  яких провадиться така діяльність,  про початок і
термін  їх   проведення.   Порядок   зазначеного   узгодження   та
інформування встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.".

     "19. У   межах   зони   з   особливим   режимом  використання
повітряного  простору  України,  крім  її  частини,  що  межує  із
забороненою зоною, польоти всіх типів повітряних куль і повітряних
суден та інші види діяльності провадяться відповідно до  Положення
про  використання  повітряного  простору  України  ( 401-2002-п ),
затвердженого Кабінетом Міністрів України.

     Геологічні, дорожні та інші дослідження в межах  прикордонної
смуги,  а також гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші
роботи,  пов'язані із зміною водного  режиму  прикордонних  річок,
озер  та інших водойм,  відео-,  кіно- та фотознімання місцевості,
туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів проводяться з
дозволу  органу  охорони державного кордону Державної прикордонної
служби, у зоні відповідальності якого провадиться така діяльність.
Порядок     надання    дозволу    встановлюється    Адміністрацією
Держприкордонслужби.".

     5. Пункт  20  після  слів  "прикордонному  районі"  доповнити
словами ",  включаючи тих, що проводять у них роботи за договором,
та інформування  відповідних  підрозділів  Державної  прикордонної
служби,  у зоні відповідальності яких провадиться така діяльність,
про їх проведення".

     6. Назву розділу "Порядок обліку та  тримання  на  пристанях,
причалах  і  в пунктах базування самохідних та несамохідних суден,
плавзасобів і засобів для пересування по  льоду,  їх  плавання  та
пересування у територіальному морі та внутрішніх водах" викласти в
такій редакції:

     "Порядок обліку  та  тримання  на  пристанях,  причалах  і  в
пунктах базування маломірних суден, інших плавзасобів, їх плавання
та пересування у територіальному морі та внутрішніх водах".

     7. Пункти 22 і 23 викласти у такій редакції:

     "22. У районах,  прилеглих до узбережжя моря, що охороняється
Державною  прикордонною  службою,  у  межах територіального моря і
внутрішніх вод, де встановлено прикордонну смугу та контрольований
прикордонний район, крім зазначених у пунктах 7-21 цього Положення
режимних обмежень, забороняється зберігання на пристанях, причалах
і  в пунктах базування,  плавання та пересування маломірних суден,
інших плавзасобів,  не зареєстрованих у  встановленому  порядку  в
органах, які здійснюють нагляд за такими суднами і засобами.

     23. Облік маломірних суден,  інших плавзасобів у прикордонній
смузі   та   контрольованому   прикордонному    районі    ведеться
адміністрацією пристаней,  причалів і пунктів базування у порядку,
встановленому  Радою   міністрів   Автономної   Республіки   Крим,
обласними  та Севастопольською міською державними адміністраціями,
про що у реєстраційних документах ставиться спеціальна позначка.

     Списки торговельних і  маломірних  суден,  інших  плавзасобів
подаються  адміністраціями  морських (річкових) портів,  причалів,
пристаней  і  пунктів  базування  на  вимогу  уповноважених   осіб
підрозділу    органу    охорони   державного   кордону,   у   зоні
відповідальності якого визначено їх  місце  базування,  до  такого
підрозділу.".

     8. У  пункті  24  слова  "Самохідні  і  несамохідні" замінити
словом "Маломірні".

     9. У пункті 25 слова  "самохідних  і  несамохідних"  замінити
словом "маломірних".

     10. Пункти 26, 28 і 30 викласти у такій редакції:

     "26. Маломірні судна,  інші плавзасоби,  повітряні судна, які
здійснюють посадку на воду,  протягом 24 годин з часу  прибуття  у
прикордонну  смугу  або  контрольований прикордонний район повинні
бути поставлені на облік їх власниками в адміністрації  найближчої
пристані,  причалу  або пункту базування у порядку,  встановленому
Радою  міністрів  Автономної   Республіки   Крим,   обласними   та
Севастопольською міською державними адміністраціями.".

     "28. З  метою  своєчасного  облаштування пристані,  причали і
пункти базування щороку до початку навігаційного сезону підлягають
огляду  спільною  комісією,  яка  утворюється районними державними
адміністраціями (які розробляють та затверджують акт  огляду),  до
складу    якої   включаються   представники   районних   державних
адміністрацій  та  органів  місцевого  самоврядування,  інспектори
Мінприроди,  державного  органу,  що  здійснює  нагляд за безпекою
судноплавства та реєстрацією суден,  представники  Держкомрибгоспу
(у разі потреби), МВС, МНС і Державної прикордонної служби.

     Пристані, причали  і  пункти базування,  які після здійснення
огляду  не  отримали  відповідного  дозволу,  до  експлуатації  не
допускаються.

     Пристані, причали    і   пункти   базування   суден   рибного
господарства,  за  якими  класифікаційне  товариство  не  здійснює
нагляд,  оглядаються  комісіями,  призначеними центральним органом
виконавчої влади у галузі рибного господарства,  і допускаються до
експлуатації за висновками таких комісій.".

     "30. Заходи  щодо обліку та тримання маломірних суден,  інших
плавзасобів,  повітряних суден,  які здійснюють посадку на воду на
пристанях,  причалах і в обладнаних пунктах базування,  здійснюють
адміністрації пристаней,  причалів і пунктів  базування,  а  також
керівники підприємств, установ та організацій залежно від їх форми
власності.

     Керівники підприємств,  установ і організацій,  яким належать
пристані,  причали і пункти базування,  власники маломірних суден,
інших плавзасобів,  повітряних суден,  що  здійснюють  посадку  на
воду,    зобов'язані   надати   уповноваженим   особам   Державної
прикордонної служби безперешкодний доступ до місця їх тримання.".

     11. У  пункті  32  та  у  першому  реченні  пункту  34  слова
"розвантаження  самохідних  і несамохідних суден" замінити словами
"розвантаження торговельних та маломірних суден".

     12. Пункт 33 викласти у такій редакції:

     "33. Випуск   маломірних   суден,   інших    плавзасобів    у
територіальне  море,  внутрішні  води  України  на  відстань  до 2
морських миль від урізу води здійснюється адміністрацією пристані,
причалу  або  пункту  базування  згідно  з Інструкцією про порядок
обліку  та  випуску  маломірних   суден,   інших   плавзасобів   у
територіальне  море та внутрішні води України (далі - Інструкція),
яка затверджується Радою  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласними  та  Севастопольською міською державними адміністраціями
за погодженням з  органами  охорони  державного  кордону,  у  зоні
відповідальності яких вони розташовані.

     Випуск суден  рибного господарства,  що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства, здійснюється адміністрацією пристані,
причалу  або пункту базування за належністю відповідно до порядку,
затвердженого  центральним  органом  виконавчої  влади  у   галузі
рибного    господарства    за    погодженням    з   Адміністрацією
Держприкордонслужби.

     Маломірні судна,  інші плавзасоби  можуть  виходити  у  межах
водного  простору  на  відстань  до  2 морських миль відповідно до
Інструкції  без  отримання  дозволу  та  інформування  відповідних
підрозділів Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності
яких вони перебувають.

     Випуск маломірних суден, інших плавзасобів за межі 2 морських
миль   здійснюється   відповідно  до  Інструкції  після  належного
оформлення  їх  адміністрацією  причалу,   пристані   або   пункту
базування  та  завчасного не пізніш як за одну годину інформування
відповідних підрозділів  Державної  прикордонної  служби,  у  зоні
відповідальності  яких  буде  здійснено  вихід  за межі 2 морських
миль.

     Вихід маломірних суден,  інших плавзасобів за межі 2 морських
миль, які не мають відповідних радіоелектронних засобів зв'язку та
дозволу на їх користування, забороняється.".

     13. У пункті 35 слова "і перебувають на обліку у  відповідних
підрозділах Державної прикордонної служби" виключити.

     14. У  пункті 36 слова "перебування самохідних і несамохідних
суден" замінити словами "перебування  торговельних  та  маломірних
суден".

     15. Абзац  перший  пункту  39  після слів "для пересування по
берегу" доповнити словами "і льоду".

Евгений Коротких

 • Сообщений: 4752
 • Уважуха: +198/-92
Re: Дела пограничные
« Ответ #6 : 10 Мая, 2012, 23:32:24 »
http://www.ank.odessa.ua/site/legaladvice.php?aid=43&topid=36&viewid=210
А как в походе, без приписки к причалу?

"...     Випуск маломірних суден, інших плавзасобів за межі 2 морських
миль   здійснюється   відповідно  до  Інструкції  після  належного
оформлення  їх  адміністрацією  причалу,   пристані   або   пункту
базування  та  завчасного не пізніш як за одну годину інформування
відповідних підрозділів  Державної  прикордонної  служби,  у  зоні
відповідальності  яких  буде  здійснено  вихід  за межі 2 морських
миль.
 ..."

Видно не предполагается, что маломерки будут перемещаться из одной зоны в другую.  Наверное как и раньше будем оформлять судовую роль у погранцов
« Последнее редактирование: 10 Мая, 2012, 23:35:14 от Евгений »

ezredes

 • Сообщений: 22
 • Уважуха: +2/-3
 • В лесу не замерзну
Re: Дела пограничные
« Ответ #7 : 11 Мая, 2012, 12:39:21 »
 Тема правильная, да Закона -то про Прикордонні війська уже нема. Есть Про державну прикордонну службу : Редакція від 05.02.2011.
Во избежание впредь предлагаю:
1. Размещать  сцылки на официальные  докУменты и свои комменты/толкования  к этим самим, а не сам текст. Тем, более, что эти самые докУменты имеют тенденцию постоянно меняться, а на официальных сцайтах поддерживается последняя версия.
2. Отредактировать предыдущие посты ;)
А так -то .. границо не спит ;)
« Последнее редактирование: 11 Мая, 2012, 12:42:57 от ezredes »

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #8 : 11 Мая, 2012, 12:43:18 »

"...     Випуск маломірних суден, інших плавзасобів за межі 2 морських
миль   
Дык а что внутри 2-мильной зоны? Как там регламентируется?
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

Александр Яницкий

 • Сообщений: 1038
 • Уважуха: +43/-47
 • Название: Афалина
 • Тип: катамаран
Re: Дела пограничные
« Ответ #9 : 11 Мая, 2012, 13:14:18 »
Тема правильная, да Закона -то про Прикордонні війська уже нема. Есть Про державну прикордонну службу : Редакція від 05.02.2011.
Во избежание впредь предлагаю:
1. Размещать  сцылки на официальные  докУменты и свои комменты/толкования  к этим самим, а не сам текст. Тем, более, что эти самые докУменты имеют тенденцию постоянно меняться, а на официальных сцайтах поддерживается последняя версия.
2. Отредактировать предыдущие посты ;)
А так -то .. границо не спит ;)
Разумное предложение!
+1

ezredes

 • Сообщений: 22
 • Уважуха: +2/-3
 • В лесу не замерзну
Re: Дела пограничные
« Ответ #10 : 11 Мая, 2012, 13:17:15 »
А что там регламентировать?  У   необхідних  випадках ( ключевые слова) Державна  прикордонна  служба  може запроваджувати   додаткові   тимчасові   обмеження   на   в'їзд  і провадження  робіт   у   прикордонній   смузі   та   прикордонному контрольованому районі
А так -то - всё как всегда красиво: посадка/высадка, загрузка/разгрузка, подход к иностранцу и т.д. - все с разрешения пограничной службы.Правда, соблюдение требований в пределах пляжей возложено на администрацию пляжей

ezredes

 • Сообщений: 22
 • Уважуха: +2/-3
 • В лесу не замерзну
Re: Дела пограничные
« Ответ #11 : 11 Мая, 2012, 13:40:47 »
Предлагаю сюда скидывать всю информацию, касающую погранрежима.
Без обсуждений. Можно толкование.
Имея немалый опыт по вот этой самой службе, предлагаю излагать ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ хожденя в этих самых водах. Традиции, "подводные камни" и "грабли" от локальных этих самых.  От себя могу сказать, что особо зверсвуют эти самые в отношении иностранцев, поскольку те легче "разводятся" в условиях органиченных ресурсов

Dmitriy T

 • Сообщений: 759
 • Уважуха: +31/-19
 • Название: Авось
 • Тип: Катамаран
 • Номер: Лу-280к
Re: Дела пограничные
« Ответ #12 : 03 Февраля, 2013, 01:35:50 »
Ввиду скорого начала нового сезона, хочется вновь поднять тему.
Все-таки не совсем понятно - в пределах до 2-х морских миль от берега нужно ли приписываться к причалу?
Нужно ли бежать к пограничникам в течении 24-х часов и сообщать о своем прибытии в контролируемый приграничный район?

Александр Еременко

 • Сообщений: 1287
 • Уважуха: +66/-72
 • "Одиссей"
 • Название: "Одиссей"
 • Тип: с/п
 • Номер: 17
Re: Дела пограничные
« Ответ #13 : 03 Февраля, 2013, 02:49:35 »
Может что за год устарело, но по опыту похода 2012 года.
Приписываться к причалу нас не заставляли (да и, по логике, какой смысл - район в походе все время меняется). Но отход в этом случае мы оформляли "по-старому", на пограничном пункте, судовая роль.... После чего на причале просто отметили выход. Дальше, если следовать правилам, технология такая: без подхода к берегу в двухмильной зоне можно идти, сколько влезет, докладывать не обязательно (но это не значит, что не могут запросить по своей инициативе), подходы к берегу (самя большая пакость для туриста) только в пунктах базирования, там отмечаешься у дежурного, он уже дает сводку пограничникам, о выходе также сообщаешь дежурному по причалу. Если стоишь свыше, не помню скольких дней - временная приписка... (нас это не интересовало). Реально подход  на причалах требовали только в Крыму, с остальными можно было просто докладывать пограничникам о своем местонахождении (как и раньше). Даже в Крыму вопрос с подходами вне причалов можно решить официальным обращением к руководству погранслужбы, благодаря письму от ФСТУ после Оленевки мы останавливались уже в более удобных местах (перед Межбодным и на островке - продолжении Бакальской косы).
PS
Если помечтать - то хотелось бы режима плавания во нутреннних водах и двухмильной зоне, как на ВВП, т.е. без "участия" погранслужбы... :P
А. Еременко

Руслан

 • Сообщений: 120
 • Уважуха: +2/-3
 • Севера
 • Тип: Тайфун
Re: Дела пограничные
« Ответ #14 : 03 Февраля, 2013, 08:44:06 »
В 2012 стоял месяц в Оленевке, Приписывался в Черноморском,Спрашивали сертификаты на спасики.Сосед рыбачил на резинке,один раз поругали, второй штраф выписали.Серферов шуганули-вменяли разовые разрешения ??? О нас погранцов предупредили, катался рыбачил не отзваниваясь.

Girey

 • Базирование http://utes.com.ua/
 • Сообщений: 846
 • Уважуха: +29/-13
 • Название: Набег
 • Тип: Ducky15,17
 • Номер: СЕВ 2595 к
Re: Дела пограничные
« Ответ #15 : 03 Февраля, 2013, 12:41:22 »
Даже в Крыму вопрос с подходами вне причалов можно решить официальным обращением к руководству погранслужбы, благодаря письму от ФСТУ после Оленевки мы останавливались уже в более удобных местах

Александр Ерёменко
А кто из парусной комиссии готовил "рыбу" письма ФСТУ пограничникам и контролировал переписку?
Хотелось бы задать уточняющие вопросы.

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #16 : 03 Февраля, 2013, 14:21:43 »
Если обобщить всю информацию от разных источников, то,можно понять, что реално нет вообще никаких общих правил игры. Разброд и самоуправство.каждый начальник трактует указы и закон на свое усмотрение. И общего рецепта "как быть "" просо нет
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

Александр Яницкий

 • Сообщений: 1038
 • Уважуха: +43/-47
 • Название: Афалина
 • Тип: катамаран
Re: Дела пограничные
« Ответ #17 : 03 Февраля, 2013, 22:32:19 »
Если обобщить всю информацию от разных источников, то,можно понять, что реално нет вообще никаких общих правил игры. Разброд и самоуправство.каждый начальник трактует указы и закон на свое усмотрение. И общего рецепта "как быть "" просо нет

Ну, вообще то это нормальное состояние для нашей страны.

Dmitriy T

 • Сообщений: 759
 • Уважуха: +31/-19
 • Название: Авось
 • Тип: Катамаран
 • Номер: Лу-280к
Re: Дела пограничные
« Ответ #18 : 04 Февраля, 2013, 00:25:42 »
Давайте все-таки конкретизируем ситуацию:
вот я взял катамаран и приехал на 2 дня на побережье Азовского моря. Это не поход, когда можно и наверное нужно бежать к погранцам за разрешением. Это короткая вылазка-тренировка. Ну не хочу я бежать к пограничникам. Варианты развития событий предвижу такие:
1. Никто не прийдет, т.к. я буду кататься в 2-х мильной зоне.
2. Прилетят сразу после 1-го выхода в море и долго будут компостировать мозги, потом получат "вознаграждение" и улетучатся.
3. Прилетят сразу после 1-го выхода в море и долго будут компостировать мозги, от "вознаграждения" откажутся, оформят админпротокол.
4. ... конфискуют транспортное средство.
5. ...
 Как бы сделать так, чтобы все было по любви? Если одесский губернатор разрешил плавание в 2-х мильной зоне судам до 20 метров, то это вовсе не значит что то же сделал губернатор г. Мариуполь ( например).

Girey

 • Базирование http://utes.com.ua/
 • Сообщений: 846
 • Уважуха: +29/-13
 • Название: Набег
 • Тип: Ducky15,17
 • Номер: СЕВ 2595 к
Re: Дела пограничные
« Ответ #19 : 04 Февраля, 2013, 00:53:26 »
Давайте все-таки конкретизируем ситуацию:
вот я взял катамаран и приехал на 2 дня на побережье Азовского моря.
Если это крымское побережье, то позвонить в Щёлкино и сказать, что приехал на два дня покататься. Приписываться на два дня к причалу не могу т.к. денег мало. И выйти в море. Могут приехать проверить документы. Могут составить протокол со штрафом в 50 гривен. Но после звонка скорее всего не приедут. А если кто-то заявится, сказать, что звонил и предупреждал начальство. Приколы разные могут быть, но ничего отбирать не будут. ;)

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #20 : 04 Февраля, 2013, 01:16:41 »
Отобрать - это вряд ли разве что вооруженное сопротивление окажешь. А вот, что потребуют? Это зависит от гороскопа.
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

Girey

 • Базирование http://utes.com.ua/
 • Сообщений: 846
 • Уважуха: +29/-13
 • Название: Набег
 • Тип: Ducky15,17
 • Номер: СЕВ 2595 к
Re: Дела пограничные
« Ответ #21 : 04 Февраля, 2013, 01:33:44 »
А вот, что потребуют? Это зависит от гороскопа.
+1
И ещё от многих факторов. Какая регистрация,где приписан, техосмотр, есть ли бортовой номер, крымский, украинский или др.  Это как на авто. Если у тебя в машине нет огнетушителя, аптечки, водительских прав, ты в жопу пьян и машина в угоне - это одно :D
Если просто номера грязные - это другое.... ;)

Сергей Мельничук

 • Сообщений: 1340
 • Уважуха: +147/-35
 • МПК "Фордевинд"
 • Название: "Горняк"
 • Тип: Даки 15.
 • Номер: MF - 5
Re: Дела пограничные
« Ответ #22 : 05 Февраля, 2013, 15:42:33 »
Давайте все-таки конкретизируем ситуацию:
вот я взял катамаран и приехал на 2 дня на побережье Азовского моря. ( например).
Цитируя О.Б. и Сашу Яницкого - Дима не палите контору. :)
При желании , мы можем всё. ;)
По Азовскому морю , у нас есть свои планы МПК "Фордевинд".
И мы готовы пригласить и поучаствовать,  во всех мыторствах  сего мероприятия.
Тем более , в такой великолепной компании , как экипаж "Авось"! :)

С ув., Сергей Мельничук.
« Последнее редактирование: 05 Февраля, 2013, 15:45:35 от Сергей Мельничук »
С уважением , Сергей Мельничук.

Dmitriy T

 • Сообщений: 759
 • Уважуха: +31/-19
 • Название: Авось
 • Тип: Катамаран
 • Номер: Лу-280к
Re: Дела пограничные
« Ответ #23 : 06 Февраля, 2013, 01:12:24 »
  Я думаю многие будут рады провести время в чудесной компании МПК "Фордевинд"!
Приглашайте!!!
И дайте переписать номера телефонов кому звонить)))

Сергей Мельничук

 • Сообщений: 1340
 • Уважуха: +147/-35
 • МПК "Фордевинд"
 • Название: "Горняк"
 • Тип: Даки 15.
 • Номер: MF - 5
Re: Дела пограничные
« Ответ #24 : 06 Февраля, 2013, 02:06:50 »
  Я думаю многие будут рады провести время в чудесной компании МПК "Фордевинд"!
Приглашайте!!!
И дайте переписать номера телефонов кому звонить)))

Дмитрий , и Все друзья  парусники Донецкой области!
Напоминаю о  возможности пообщаться  , на открытом совещании Парусной комиссии ДонОФСТУ, в пгт Новый Свет!
Оно состоится 9.02.2013 года , в субботу в 10.00.
Там и порешаем , все насущные вопросы, озвучим все явки и номера. :)
Детали ,все на странице МПК "Фордевинд".
Надеюсь до скорой встречи.
С уважением , Сергей Мельничук.
С уважением , Сергей Мельничук.

Александр Еременко

 • Сообщений: 1287
 • Уважуха: +66/-72
 • "Одиссей"
 • Название: "Одиссей"
 • Тип: с/п
 • Номер: 17
Re: Дела пограничные
« Ответ #25 : 09 Февраля, 2013, 01:24:02 »
Даже в Крыму вопрос с подходами вне причалов можно решить официальным обращением к руководству погранслужбы, благодаря письму от ФСТУ после Оленевки мы останавливались уже в более удобных местах

Александр Ерёменко
А кто из парусной комиссии готовил "рыбу" письма ФСТУ пограничникам и контролировал переписку?
Хотелось бы задать уточняющие вопросы.
В качестве "рыбы" было подобное письмо, составленное Крыгиным в помощь группе Ольги Дмитрук, но писалось оно не от имени ФСТУ, а от поддерживащией организации (одного из отделов местных властей...). И Ольге оно помогло.
От ФСТУ, получив "рыбу",  письмо организовал Соколов по нашей просьбе. Основным содержанием была просьба разрешить участникам ЧУ2012 подходы вне пунктов базирования... само письмо я не видел, но "благотворное действие" почуствовал.
А. Еременко

Girey

 • Базирование http://utes.com.ua/
 • Сообщений: 846
 • Уважуха: +29/-13
 • Название: Набег
 • Тип: Ducky15,17
 • Номер: СЕВ 2595 к
Re: Дела пограничные
« Ответ #26 : 09 Февраля, 2013, 01:43:18 »
Даже в Крыму вопрос с подходами вне причалов можно решить официальным обращением к руководству погранслужбы, благодаря письму от ФСТУ после Оленевки мы останавливались уже в более удобных местах

Александр Ерёменко
А кто из парусной комиссии готовил "рыбу" письма ФСТУ пограничникам и контролировал переписку?
Хотелось бы задать уточняющие вопросы.
В качестве "рыбы" было подобное письмо, составленное Крыгиным в помощь группе Ольги Дмитрук, но писалось оно не от имени ФСТУ, а от поддерживащией организации (одного из отделов местных властей...). И Ольге оно помогло.
От ФСТУ, получив "рыбу",  письмо организовал Соколов по нашей просьбе. Основным содержанием была просьба разрешить участникам ЧУ2012 подходы вне пунктов базирования... само письмо я не видел, но "благотворное действие" почуствовал.
Спасибо.
Письма направлялись в Киев или Симферополь?
Был ли получен официальный ответ?

Александр Еременко

 • Сообщений: 1287
 • Уважуха: +66/-72
 • "Одиссей"
 • Название: "Одиссей"
 • Тип: с/п
 • Номер: 17
Re: Дела пограничные
« Ответ #27 : 09 Февраля, 2013, 18:44:22 »
Напрвлялись в Киев. + мне удалось получить от Соколова рабочий телефон сотрудника, непосредственно готовившего ответ и соответствующее распоряжение по погранслужбе. "Благотворное действие" материализовалось после телефонных переговоров с первым с просьбой "напомнить" местным товарищам о наличии разрешения.
Ответ где-то в федерации, я не читал. Главное - распоряжение (кажется в виде телефонограммы) на места.
А. Еременко

Руслан

 • Сообщений: 120
 • Уважуха: +2/-3
 • Севера
 • Тип: Тайфун
Re: Дела пограничные
« Ответ #28 : 22 Апреля, 2013, 21:10:36 »
Нужен ли техосмотр на наши лодки в Украине?

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #29 : 23 Апреля, 2013, 00:34:36 »
Кому и для чего?
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

Руслан

 • Сообщений: 120
 • Уважуха: +2/-3
 • Севера
 • Тип: Тайфун
Re: Дела пограничные
« Ответ #30 : 23 Апреля, 2013, 06:17:39 »
А для чего в России,для маломерок, до прошлого года был?  :-\
« Последнее редактирование: 23 Апреля, 2013, 06:22:45 от Руслан »

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #31 : 23 Апреля, 2013, 12:53:10 »
А для чего в России,для маломерок, до прошлого года был?  :-\
вопрос твой непонятен.
Ты спрашиваешь, нужен ли для твоей лодки, если ты приедешь с ней в у краину, делать здесь техосмотр?  Если у тебя есть судовой билет РФ и ты зарегистрируешься (станешь на временный учет) в украине припишешься к причалу - можешь попробовать сходить получить техосмотр. думаю тебе не откажут если уплатишь.
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

Руслан

 • Сообщений: 120
 • Уважуха: +2/-3
 • Севера
 • Тип: Тайфун
Re: Дела пограничные
« Ответ #32 : 23 Апреля, 2013, 15:41:36 »
Попробую подробнее. В прошлом году так и делал, с судовым билетом и талоном ТО, приписывался к причалу.Смотрели ТО , спрашивали сертификаты на спасики  и якорь .Денег за отсутствие не просили.В этом году нет ТО  на маломерки в РФ.Наверняка есть в Украине люди кто получал судовые билеты на катамаран.
Нужно ли им проходить техосмотр в принципе?
« Последнее редактирование: 23 Апреля, 2013, 15:43:47 от Руслан »

Алексей Зайцев

 • Сообщений: 121
 • Уважуха: +26/-14
 • Тип: 13 м
 • Номер: ЩМ6
Re: Дела пограничные
« Ответ #33 : 24 Апреля, 2013, 11:32:58 »
Уже разобрался
« Последнее редактирование: 24 Апреля, 2013, 13:26:28 от Алексей Зайцев »

Руслан

 • Сообщений: 120
 • Уважуха: +2/-3
 • Севера
 • Тип: Тайфун
Re: Дела пограничные
« Ответ #34 : 24 Апреля, 2013, 14:06:01 »
???

jawcrash

 • Сообщений: 11
 • Уважуха: +1/-0
 • Тип: даки15
Re: Дела пограничные
« Ответ #35 : 04 Июня, 2013, 11:41:35 »
Доброго дня! Я конечно дико извиняюсь за простой тупой вопрос чайника, но от обилия разноненной информации быстро меняющей актуальностей начинаю сходить с ума. Собсвенно вопрос: нужно ли (и если нужно то где и как это сделать) заявляться и получать судовую роль для прогулки на катамаране даки15 вдоль кинбурнской косы с подходами (на ночлег, для питания, просто отдохнуть) к побережью этой самой косы. Если я все правильно понимаю то мне нужно разыскать погран заставу в Очакове и туда завится лично для заполнения судовой роли. Отходить от берега в таком случае где нужно только там где есть причал или с любого удобного для подъезда пляжа? Может вообще прям из Очакова начать, там по прямой до косы 5 км.  Если кто в теме отзовитесь пожалуйста. 

Александр Еременко

 • Сообщений: 1287
 • Уважуха: +66/-72
 • "Одиссей"
 • Название: "Одиссей"
 • Тип: с/п
 • Номер: 17
Re: Дела пограничные
« Ответ #36 : 04 Июня, 2013, 12:32:43 »
В пррошлом году в районе Кинбурнсой общение с пограничниками ограничивалось телефоном (в проливе - еще и радио),  возражений по подходам к берегу не было. Но у нас была судовая роль (шли от Севастополя).
В "местном" варианте (если по правилам), очевидно, нужно приписываться к причалу, затем выходы осуществляются "через причал", без прямого общения с погранцами. При нормальном начальстве причала можно договориться о "физическом" выходе с некоторой более удобной точке (желательно, не слишком далеко от причала).
« Последнее редактирование: 04 Июня, 2013, 12:35:15 от Александр Еременко »
А. Еременко

Александр Яницкий

 • Сообщений: 1038
 • Уважуха: +43/-47
 • Название: Афалина
 • Тип: катамаран
Re: Дела пограничные
« Ответ #37 : 04 Июня, 2013, 12:51:32 »
Доброго дня! Я конечно дико извиняюсь за простой тупой вопрос чайника, но от обилия разноненной информации быстро меняющей актуальностей начинаю сходить с ума. Собсвенно вопрос: нужно ли (и если нужно то где и как это сделать) заявляться и получать судовую роль для прогулки на катамаране даки15 вдоль кинбурнской косы с подходами (на ночлег, для питания, просто отдохнуть) к побережью этой самой косы. Если я все правильно понимаю то мне нужно разыскать погран заставу в Очакове и туда завится лично для заполнения судовой роли. Отходить от берега в таком случае где нужно только там где есть причал или с любого удобного для подъезда пляжа? Может вообще прям из Очакова начать, там по прямой до косы 5 км.  Если кто в теме отзовитесь пожалуйста. 
В любом случае нужно заявится на заставу и решить вопрос с переходом.

jawcrash

 • Сообщений: 11
 • Уважуха: +1/-0
 • Тип: даки15
Re: Дела пограничные
« Ответ #38 : 04 Июня, 2013, 12:59:35 »
Спасибо за ответы.  Значит судовая роль нужна. То есть вопрос перерождается в то как её получить в Очакове? Ехать буду из Киева на выходные плюс день-два. Очень не хочется потерять там сутки на всякую муть. Как найти телефоны этих самых пограничников. В сети мне пока не удалось найти ничего где был бы список застав с телефонами дежурных. Из документов будет доверенность, судовой билет (мариупольская регистрация), удостоверение яхтенного рулевого вторго класса. До этого я катался только по киевскому водохранилищу где меня вообще никто ни о чем не спрашивал. Теперь собираясь на такую вот экскурсию начинаю паниковать от этой неразберихи. И еще если я правильно понял то причал нужен ради печати которой они отметят выход и заход. за это ведь тоже наверняка попросят деньги? или если пограничники дадут судовую роль то причал уже не так актуален ?

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #39 : 04 Июня, 2013, 12:59:55 »
Сутки потерять - это в идеале!  Можно и на трое зависнуть. Особенно вОчакове. Не совался бы ты туда.  Изю спроси!  Он тебе расскажет каково из Очакова выпускаться!

Готовых рецептов нет. Законодательство и реальность расходиться. Как договоришься с "зелеными " так и пойдешь.
« Последнее редактирование: 04 Июня, 2013, 13:43:31 от боцман »
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

jawcrash

 • Сообщений: 11
 • Уважуха: +1/-0
 • Тип: даки15
Re: Дела пограничные
« Ответ #40 : 04 Июня, 2013, 14:05:19 »
Я все понял...еду прямиком на кинбурн. (лишних 170 км) там на ближайшем пляже собираюсь и погнал. Если кто то захочет меня ловить пусть ловят. Скажу что дурак и не знал и заплачу штраф за бдительность и энтузиазм в поимке нарушителя.  Кстати сайт погран службы нашёл таки. И поименный перечень пропускных пунктов http://dpsu.gov.ua/ru/activities/skipping/skipping_11.htm 

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #41 : 04 Июня, 2013, 14:15:57 »
А потом, придешь к ним официально, поход там или гонки , а они будут вспоминать, как в прошлом году надувных ловили!  Ты ж не один.  Возьми бутылку сходи на заставу там же люди служат.  Не создавай негативный имидж надутым!
« Последнее редактирование: 04 Июня, 2013, 14:19:47 от боцман »
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

jawcrash

 • Сообщений: 11
 • Уважуха: +1/-0
 • Тип: даки15
Re: Дела пограничные
« Ответ #42 : 04 Июня, 2013, 14:21:55 »
Хорошо. не буду. тогда давайте чисто конструктивно без нагнетания и накала обстановки (я про несоваться туда и тому подобное). У меня всего может три дня и провести их радуясь высокой степени организации силовых структур, а также уровню заботы комфорте и безопасности рядовых граждан мне не улыбается.

izgoi

 • ostrov-parusa.in.ua
 • Сообщений: 232
 • Уважуха: +24/-12
 • izgoi
 • Название: "Да"
 • Тип: Простор
 • Номер: ОДА 32-46к
Re: Дела пограничные
« Ответ #43 : 04 Июня, 2013, 15:16:05 »
Не. Изя из Очакова - нормально. Изю только Скадовск не любит - )))

Значит конкретно.
Лебедь-091
05154-22274 (Это городской с кодом)

Ехать надо в Очаков. Там - оставить машину стапельнуться
(если что на косу ходит баркас)

Приезжаешь - дуешь на центральную заставу. рядом базар
Они пошлют в гидроузел, говори - там причал не оборудован для надутых - стоять не могу
 - проси выход с городского пляжа

Или гидроузел. Там у них яхтпричал.
http://maps.yandex.ua/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&sll=30.74082%2C46.467754&sspn=0.213349%2C0.273664&ll=31.587950%2C46.633378&spn=0.033903%2C0.012608&z=16&l=sat

Где отпрашиваться - без разницы. НА гидроузел ходит наряд с заставы. для оформления.
Кажется до 10-00. ТЫ уже должен быть собран.

Если станешь к причалу - возьмут деньги за стоянку у причала (грн 10-20 в час от длины лодки).
Поэтому Предварительно перед стапелем, идешь договариваться - оформляться. Можно  вечером все разузнать
Занести лодку в гидроузел и  стартануть.

Внимание: Между гидроузлом и Очаковом- военный причал - туда не подходи там человек с торпедой

Оформление всегда было без проблем. Роль могут не оформить - за не надобностью.
Отмечаться каждый день будешь по телефону.
Тогда сможешь и на Тендру сходить к маяку

Иначе...
Если дикарем, то в принципе  на Кинсбурне - наряда нет. Если не надолго и Не ходить далеко в море - безобидно.
Но Вышка Дельты Лоцмана в Очакове - кроме шуток, -  видит за горизонт. ТЫ будешь там долго - могут прислать.
Да и егеря с лесниками - заложат стопудово.

Костер в лесу не разжигай. У егеря купи что-нибудь. Буклетик там какой о природе. Будет как пропуск.
Оконечность косы 1-2 км - заповедник гнездовье чаек - стоять нельзя.
Чайки на гнездах - реальная опасность + там зыбучие пески
« Последнее редактирование: 04 Июня, 2013, 15:27:21 от izgoi »
www.ostrov-parusa.in.ua
Парусный активный отдых на восточном побережье Крыма.

jawcrash

 • Сообщений: 11
 • Уважуха: +1/-0
 • Тип: даки15
Re: Дела пограничные
« Ответ #44 : 04 Июня, 2013, 15:54:01 »
Спасибо за дельный ответ! Всё учту. Особенно про торпеду и чаек))) насчет отношения к природе тоже. Я человек вполне цивилизованый так что костер только на кострищах и дрова только валежник. если этого нет - то горелка, негниющий мусор с собой.  еще раз спасибо за подробную информацию.

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #45 : 04 Июня, 2013, 16:21:55 »

Но Вышка Дельты Лоцмана в Очакове - кроме шуток, -  видит за горизонт. ТЫ будешь там долго - могут прислать.

Не посмотрел изначально,я что за судно....   Такой парусок, как Даки-15 - Глаз Дельта-Лоцмана может идентифицировать как виндсерфинг. Серферы там водятся. За сёрферами вроде пока не гоняются... 
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

jawcrash

 • Сообщений: 11
 • Уважуха: +1/-0
 • Тип: даки15
Re: Дела пограничные
« Ответ #46 : 05 Июня, 2013, 11:37:53 »
В продолжение темы. Вдруг кому то будет интересно...переписка со службой доверия погранвойск.

-- Доброго дня.
 Прошу проконсультировать по вопросу получения разрешителных документов
 (судовая роль) на кабатажное плавание маломерного судна (прогулочный
 разборной парусный катамаран) в г. Очаков. Район плаванья - побережье
 кинбурнской косы. Какие необходимы документы, адрес и контакты
 соответсвующей погран. заставы, возможные ограничения?

 Заранее благодарю за ответ.
 с уважением Георгий.

Добрый день!
Для возможного выхода в район „Кинбурнской косы”, рекомендуем обращаться на
адрес Одесского пограничного отряда (вул. Левітана, 113, м. Одеса, 65121,
тел. 048-761-96-90).

Также Вы можете ознакомиться с соответствующей информацией, перейдя по
ссылкам:
http://dpsu.gov.ua/ua/about/structure/structure_26.htm
http://dpsu.gov.ua/ua/activities/services/
http://dpsu.gov.ua/ua/activities/admin_services.htm

В случае возникновения у сотрудников Государственной пограничной службы
Украины вопросов, которые на Ваш взгляд противоречат действующему
законодательству Украины, Вы имеете право обратиться на телефон службы
„Доверия”.

С уважением
Служба „Довіра” Державної прикордонної служби України
+38044-527-63-63 (круглосуточно)

не знаю почему в Одессу отправили, но впринципе выяснить куда и для чего звонить через эту службу можно выяснить. вполне удобный сервис...

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #47 : 05 Июня, 2013, 12:09:04 »

не знаю почему в Одессу отправили,
Потому что в Одессе штаб отряда. Там же написано :
 
Цитировать
рекомендуем обращаться на
адрес Одесского пограничного отряда
следующий отряд - Крымский и штаб у него - в Симферополе.
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

jawcrash

 • Сообщений: 11
 • Уважуха: +1/-0
 • Тип: даки15
Re: Дела пограничные
« Ответ #48 : 05 Июня, 2013, 12:18:43 »
это понятно, но в запросе на консультацию я писал что в г. очаков хАчу.  я же от туда хочу стартовать а не из одессы. то есть более детально по структуре чем штаб отряда в службе доверия адресов и телефонов не дают. или не заморачиваются.  Но и то неплохо. уже можно было бы звонить в Одессу и спрашивать куда идти в Очакове. Но благодаря форумному сообществу я и так уже знаю как мне действовать и где интересующие меня пограничники)))
информацию привел для таких же как я чайников которые планируя поездку будут путаться в нужности-ненужности обращения к погранцам и получать разноречивые рекомендации от  "не суйся" до "не дрейфь"  )))))
п.с. а еще в приложеных ссылках есть и образец заявления. можно сразу подготовить и не терять время на порчу бумаги на коленке в конторском корридоре душным летом после дороги. тоже +.
« Последнее редактирование: 05 Июня, 2013, 12:23:45 от jawcrash »

aoen

 • Сообщений: 296
 • Уважуха: +17/-25
 • Название: Ведьма
 • Тип: L&K спорт-круиз "L"
 • Номер: UA0402
Re: Дела пограничные
« Ответ #49 : 05 Июня, 2013, 12:24:38 »
информацию привел для таких же как я чайников которые планируя поездку будут путаться в нужности-ненужности обращения к погранцам и получать разноречивые рекомендации от  "не суйся" до "не дрейфь"  )))))
Ну ждем продолжения описания эпопеи  ;)  (плюсую)
Не грузите меня - я не сухогруз, я танкер - налейте мне!
клуб СЛАВУТИЧ: http://catamaran.org.ua/

izgoi

 • ostrov-parusa.in.ua
 • Сообщений: 232
 • Уважуха: +24/-12
 • izgoi
 • Название: "Да"
 • Тип: Простор
 • Номер: ОДА 32-46к
Re: Дела пограничные
« Ответ #50 : 05 Июня, 2013, 13:02:42 »
ДА позвони на заставу. Только попроще буть.
Хочу приехать отдохнуть с парусным катамараном, на косу пустите?
Официальный тон их пугает.
Этот тел - типа комутатор, проси пограничников. А то хер кто там трубку берет

Документы ж в порядке. И ты идешь типа в каботаж. причал не нужен.
Одесский отряд с прошлого года перестал давать роли, отпускает с телефоном, но внутри своего округа.

Кстати насчет доверенности. В случае с лодками - она не канает.
Если лодка чужая ,  - то оформляется Бербоут-Чартер в Госфлотинспекции на твое имя.
Но об этом вряд ли кто знает.www.ostrov-parusa.in.ua
Парусный активный отдых на восточном побережье Крыма.

jawcrash

 • Сообщений: 11
 • Уважуха: +1/-0
 • Тип: даки15
Re: Дела пограничные
« Ответ #51 : 05 Июня, 2013, 14:20:55 »
Насчет доверенности и бербоут-чартера можно подробней ? Чисто для информации и понимания. Если у меня генеральная доверенность на управление лодкой и все возможныные действия типа регистрация продажа переригистрация. То почему этого не достаточно для того что б с этой лодкой пойти покататься? Я так понимаю что договор бербоут чартера будет требовать подписания владельцем? Но владелец уже дал мне доверенность на всякие такие штуки.

izgoi

 • ostrov-parusa.in.ua
 • Сообщений: 232
 • Уважуха: +24/-12
 • izgoi
 • Название: "Да"
 • Тип: Простор
 • Номер: ОДА 32-46к
Re: Дела пограничные
« Ответ #52 : 05 Июня, 2013, 15:13:55 »
Я наверно зря это написал. Не парьтесь.

А по сути - в мореплавании немного другие понятия.
Доверенность - право на распоряжение имуществом, при выходе в море - если что произойдет(пираты например), - ответственность возлагается на владельца судна.
Бербоут чартер - (фрахт корабля без экипажа) - перекладывают эту ответственность на фрахтователя.
Вам выдается судовой билет на ваше имя, а лодка регистрируется в судовой книге временно на период договора аренды.

"
В случае регистрации судна, полученного на условиях бербоут-чартера, судовой билет выдается судну независимо от того, переходит к судовладельцу Украины право собственности на судно или судно после окончания срока действия договора подлежит возвращению владельцу, но в судовом билете указывается срок действия договора фрахтования. После того как право собственности на законных основаниях переходит к судовладельцу Украины, судно подлежит постоянной регистрации с заменой судового билета. К этому моменту на судне хранится документ на право собственности, выданный компетентным органом государства и надлежащим образом заверенные документы или их копии, которые подтверждают передачу судовладельцу Украины права на пользование судном. Судно приобретает право плавания под Государственным флагом Украины после его регистрации в Судовой книге Украины и после получения судового билета.
"

Т.е. заморачиваться стоит, если вы купили лодку, или взяли ее на длительный срок - более 3-х лет и но владелец решил оставить документы себе.

По сути-  в отношении маломерок - об этом вряд ли кто знает. Поэтому не парьтесь
Доверенность нужно делать по любому - на берегу именно она основной документ.
НА море - только судовой билет.
В настоящее время это правило в Украине стало обязательным только в отношении иностранных судов. Например судовой билет на русскую лодку. Т.е ее можно легализовать в Украине таким образом.

Нотариусы и неразбериха - вообще вещь сильная.
Заверив у нотариуса копии, получив доверенность, можно набить одинаковые номера на несколько лодок и выводить их в море без документов.
Главное не одновременно в одном округе.
Регистрация чартеров - эту лазейку закрывают.

ЗА чартер я сказал вот почему. В Николаеве попался пограничник который взял инструкцию и стал проверять документы согласно ее перечню.
Не прошли права на управление международного образца, т.к в инструкции написано - посвидчення Украины.
Утром Пришел другой пограничник - и права - проканали.

Т.е казусов много, но разбираться в них вам не надо. Решайте проблему по мере ее возникновения.
Пограничников НЕОБХОДИМО приучать к доверенностям и нотариусам
К нам нельзя применять правила как к торговым судам,  и некоторые надо откровенно херить
« Последнее редактирование: 05 Июня, 2013, 15:18:28 от izgoi »
www.ostrov-parusa.in.ua
Парусный активный отдых на восточном побережье Крыма.

jawcrash

 • Сообщений: 11
 • Уважуха: +1/-0
 • Тип: даки15
Re: Дела пограничные
« Ответ #53 : 05 Июня, 2013, 15:56:17 »
спасибо за разъеснения. очень просто и доходчиво. я не парюсь на самом деле. просто давно замечено что чем мельче шавка тем громче лает. и если предположить что мне вдруг кто то начнет рассказывать про то что мне нужно идти в госфлотинспекцию и оформлять бербоут-чартер с целью выдавить из меня лишнюю бутыль коньяку, то в первый момент можно и растеряться, а с такой арт подговкой я хотя бы этого словосочетания не испугаюсь ))))

izgoi

 • ostrov-parusa.in.ua
 • Сообщений: 232
 • Уважуха: +24/-12
 • izgoi
 • Название: "Да"
 • Тип: Простор
 • Номер: ОДА 32-46к
Re: Дела пограничные
« Ответ #54 : 05 Июня, 2013, 16:37:44 »
Социология пограничников.
Они на контракте, денег обычно не берут.
Недооценивать их не стоит. Меня как-то конвоировали в  штаб оперативного командования - такой техники в 2008 году я даже на выставках не видел
Плазма на всю стену - на ней  спутник, АИС судов в районе в реальном режиме, радар + два вертолета
Другое дело что они все это на Дом-2 переключают - ))))

У всех работает психиологический фактор. Распознав диалект и" Карпаты- Чемпион" творят чудеса.
Смена смене - рознь. Пограничники - только в форме.
Если бухой , выпендривается, просит денег и пробует проверить документы - это обычный гражданский охранник или  внештатник.
Лечится вопросом : Вы на службе или на отдыхе? Если второе - то в сад. Если первое - почему в таком виде,  покажите документы и тут же звоните на заставу.
Пограничники на гражданских приквартированных имеют зуб. Они ситуацию разрулят.
Пограничники - работают КРУГЛОСУТОЧНО. НА Гидроузле девочка тоже сидит КРУГЛОСУТОЧНО. Но отход дает только наряд до 10-00.
Удобно вечером или ночью после 20-00 Написать роль и отдать ее девочке. Документы она практически не смотрит. Утром наряд поставит печать заочно без вас.
Если роль вообще нужна будет. Или зарегистрирует вас , утром отзвонитесь уйдете по звонку.
ОБЯЗАТЕЛЬНО звоните пограничникам утром и вечером даже если никуда не идете. Это правило хорошего тона - и они это очень ценят.
Машину тоже можно кинуть в гидроузле - но охрана бухает каждую ночь. ХЗ - нам не приходилось.
Совет, найдите таксиста - возмите у него визитку. Ходить там по району - далеко, собаки , буераки и глухомань.
Если вам вызовут такси - уточняйте цену, а то разведут на двойной тариф.
www.ostrov-parusa.in.ua
Парусный активный отдых на восточном побережье Крыма.

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #55 : 05 Июня, 2013, 16:42:37 »

Пограничников НЕОБХОДИМО приучать к доверенностям и нотариусам
К нам нельзя применять правила как к торговым судам,  и некоторые надо откровенно херить
Пограничников нужно ПРИУЧАТЬ к тому, что доверенности такоже как и б\фрахт не нужны были вообще.  Как в автотранспорте. У кого на руках билет - тот и имеет все права.

Кстати, у меня всю жизнь судовой билет был на юрлицо (на спортивный клуб) Какой документ уполномачивает капитана (торгового флота) управлять параходом, принадлежащим фрахтователю?  Ну например в Одессе есть параходик, имеющий судовой билет, о том, что он принадлежит ООО "Рога&копыта" и три человека Иванов Петров Сидоров, по очереди ходят на нем ловить хамсу. Они что, должны все делать Бербоут-Ч.. от "Рога&копыта"? Непонятно....
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #56 : 05 Июня, 2013, 16:48:04 »
ДА позвони на заставу. Только попроще буть.
Хочу приехать отдохнуть с парусным катамараном, на косу пустите?
Официальный тон их пугает.

Это точно! В молодые годы выпускались несколько раз через отряд (Симферопольский) и это только добавляло сложностей... 
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

Александр Рим

 • Сообщений: 384
 • Уважуха: +24/-6
 • ДН 3 Боливар
Re: Дела пограничные
« Ответ #57 : 19 Мая, 2014, 18:19:39 »
Сегодня звонил в Херсонский КПП по вопросу получения разрешения на выход в море. Сообщили, что нужно получить разрешение в портнадзоре, а потом уже к ним. Вопрос какие требования у портнадзора и что ему нужно предъявлять? Александр Рим.

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #58 : 19 Мая, 2014, 19:35:21 »
Сегодня звонил в Херсонский КПП по вопросу получения разрешения на выход в море. Сообщили, что нужно получить разрешение в портнадзоре, а потом уже к ним. Вопрос какие требования у портнадзора и что ему нужно предъявлять? Александр Рим.
Это потому что не стоит соваться на ХерсонскийКПП.  Уже ж целую книгу об том здесь написали всё по полочкам вплоть до таксистов. Приходишь в Очаков, а далее по инструкции.
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

Димон-Димон

 • Сообщений: 1637
 • Уважуха: +92/-40
Re: Дела пограничные
« Ответ #59 : 20 Мая, 2014, 10:42:54 »
Граница железнодорожная:

Пересекал границу с Крымом на поезде туда и назад. Два раза будили ночью, бегло осматривали, укр-нцы с ноутом в Мелитополе, рос-нцы в Джанкое с терминалом каким-то интересным, у тетки загранпаспорт даже пытался через щель протянуть. Тыцкают палочкой.
А обратно наши были с баскервильской таксой.
В общем без проблем, но спать не дают.

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #60 : 11 Июня, 2014, 13:02:02 »
Поговорил с ребятами из Запорожья (Даки 19 "Странник" п\№укр56) На запорожском участке морской границы всё тихо. Ходят спокойно куда хотят - никого не уведомляя (в пределах 2 мильной зоны) пограничники только проверяли документы на катамаран и всё - приписки к причалу и других действий не требовали.
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

jawcrash

 • Сообщений: 11
 • Уважуха: +1/-0
 • Тип: даки15
Re: Дела пограничные
« Ответ #61 : 03 Сентября, 2015, 16:45:34 »
Спустя пару лет сбылась мечта идиота, я добрался до кимбурской косы. Оказалось что если притянуть катамаран на косу баркасом или своим транспортом, то ничего  оформлять не нужно. Предварительно позвонил на заставу и спросил  можно ли косу и нужно ли оформляться. Сказали нечего нужно. Никто не беспокоил. Место хорошее....

Евгений Антонов (боцман)

 • Неоспоримый, как приказ, Закат шепнет: "Je t'aime." Затем Пройдет и он, всему свой час.
 • Moderator
 • Сообщений: 6980
 • Уважуха: +173/-148
 • Прощайте все. Спасибо всем...
 • Название: Скаженыйкачкодзёб
 • Тип: котомаразм
 • Номер: ХА-23-К
Re: Дела пограничные
« Ответ #62 : 03 Сентября, 2015, 16:47:44 »
Спустя пару лет сбылась мечта идиота, я добрался до кимбурской косы. Оказалось что если притянуть катамаран на косу баркасом или своим транспортом, то ничего  оформлять не нужно. Предварительно позвонил на заставу и спросил  можно ли косу и нужно ли оформляться. Сказали нечего нужно. Никто не беспокоил. Место хорошее....
куда звонил? в Очаков? телефоны где брал. Давай делись.
Всему свой срок, бессмертья нет, И этот серый небосвод
Когда-нибудь изменит цвет На голубой, и час придет,
И попрощаться в этот час, Когда б ни пробил он, поверь,
Не будет времени у нас, Мы попрощаемся теперь. ((C))

jawcrash

 • Сообщений: 11
 • Уважуха: +1/-0
 • Тип: даки15
Re: Дела пограничные
« Ответ #63 : 03 Сентября, 2015, 16:59:00 »
Ну собственно все согласно рекомендациям многоуважаемого товарища "ИЗГОЯ" позвонил на этот номер 05154-22274 (Это городской с кодом) и с легкой придурью в голосе рассказал: что хочу на косу, есть катамаран, шо делать.  Там кстати подымает трубку женщина и говорит вместо алло - 2274. Собственно, выслушав она попросила перезвонить через пару минут. Я перезвонил и мне сообщили что я могу ехать и спокойно там отдыхать.
Там был еще один кат я к ним подошёл спросил как дела с пограничниками, они сказали что к ним сразу пришёл наряд и потребовал разрешение на отход. Наряду объяснили что этот кат они тут же и собрали предварительно привезя машиной, наряд перезвонил руководству, после чего сказали что таки да отход не нужен, но попросили дальше 150 метров от берега не отходить. Лично я отходил, Ходил на оконечность косы не причаливая. Меня не тревожили.